Welcome to AFC Tarım, we hope you will be satisfied with our products and have a good experience

Ürün Detay

AFC GÜBRE VE TARIM ÜRÜNLERİ Seperatör 33-41

Seperatör 33-41
pH düşürücü ve karışım ajanı olarak kullanılmaktadır.
Bitki koruma ürünlerinin yarılanma ömrünü uzatır.(İlaç hazırlama suyunun pH değeri 7,0'nin üzerinde olması durumunda, bitki koruma ürünlerinin etkinliği %50 oranında düşer.)
Bitki koruma ve bitki besleme ürünlerinin karışımlarına imkan sağlayarak, ilaç ve gübrelerin etkisini arttırır; hemde mzaot, işçilik ve zamandan tasarruf edilmesini sağlar.
Yapılan uygulamalar sonucunda karışımı sakıncalı olan fungusit ilaçları ile potastum, kalsiyum, ve fosforlu gübrelerin bile karışımını sağlar.
İlaç hazırlama suyuna(tankere) ilk olarak eklenmelidir.

Uygulama Şekli ve Dozu 
Yapraktan Uygulama : 50-100 cc / 100 suda
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;