Welcome to AFC Tarım, we hope you will be satisfied with our products and have a good experience

Ürün Detay

Agriges Partner 700

Partner 700
Partner 700, bileşenlerinin saflığı ve düşük ve orta moleküler ağırlıklı organik nitrojen ve serbest amino asitlerin yüksek konsantrasyonu ile ödüllendirilmiş yenilikçi bir sıvı gübredir. Partner 700, yeni bitki dokularının oluşumu için gerekli olan ve mahsuller tarafından hızla asimile edilebilen, arjinin, prolin, treonin, lisin gibi solak tipteki (biyolojik olarak aktif form) serbest amino asitler bakımından zengin, hayvansal yapıda organik maddeden başlayarak elde edilir. Partner 700, aslında bitkinin büyümesini destekler, meyve ve sebzelerin büyümesini destekler, besinlerin emilimini artırır ve atmosferik stresi takiben bitkinin iyileşmesini hızlandırır.
 

BU ÜRÜNÜN ARTILARI:

  • KÖK EMİLİMİNİ ARTIRIR
  • AZOT METABOLİZMASINI VE ORGANİZASYONUNU İYİLEŞTİRİR

 

;